Uznesenie č. p4/c64/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 6. septembra 1990

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí z 28. augusta 1990 vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike a v zmysle § 26 ods. 2 toho istého zákona určuje dni ich konania na piatok 23. novembra 1990 a sobotu 24. novembra 1990.

F. Mikloško v. r.