Ostatné č. u1/c61/1990 Zb.Upozornenie predplatiteľom

Čiastka 61/1990
Platnosť od 06.09.1990