REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v českom aj slovenskom vydaní

2. v zákone Českej národnej rady č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů, v českom aj slovenskom vydaní

3. v zákone č. 168/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre, v českom vydaní

4. v zákone č. 178/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok, v slovenskom vydaní

1. V § 16 bod 1 má správne znieť:

1. § 196, 197, 392, 393 a § 493 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,“.

2. V § 6 bod 8 má správne znieť:

8. Nařízení vlády ČSR č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru;“.

3. Poznámka č. 1 k bodom č. 20 a 23 v čl. I a k bodu č. 1 v čl. II znie:

1) Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.“.

4. V čl. I v bode 130, v § 389 ods. 2 majú namiesto slov „urobí na neverejnom zasadaní súd“ správne byť slová „urobí na verejnom zasadaní súd“.

Redakcia