Ostatné č. r1/c50/1990 Zb.Oznámenie

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990

OZNÁMENIE

Redakcia Zbierky zákonov, ŠEVT š. p. Bratislava a tlačiareň Federálneho ministerstva vnútra oznamujú:

Vzhľadom na veľký počet schválených zákonov a ďalších právnych predpisov sa budujú na výrobe Zbierky zákonov od 1. mája 1990 podieľať popri tlačiarni Federálneho ministerstva vnútra aj novinárske závody Mír v Prahe. Rozdelením výroby z dôvodov jej urýchlenia môže dôjsť k tomu, že jednotlivé čiastky Zbierky zákonov sa ku svojmu odberateľovi nedostanú v chronologickom poradí.

Veríme, že uvedené opatrenie príjmu odberatelia Zbierky zákonov s pochopením.