Uznesenie č. p2/c47/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o štátnom vyrovnávacom príspevku

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 19. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o štátnom vyrovnávacom príspevku

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 odst. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 29. mája 1990 o štátnom vyrovnávacom príspevku.

Dubček v. r.