Uznesenie č. p1/c47/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990

Pôvodný predpis

19.07.1990