Uznesenie č. p7/c46/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

zo 4. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.

Slovenská národná rada

podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.

Mikloško v. r.