Rozkaz č. p1/c33/1990 Zb.Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990

ROZKAZ

PREZIDENTA ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

z 1. mája 1990

Zmena názvu vojenskej vysokej školy

Podľa § 86 písm. a) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách mením s účinnosťou od 1. mája 1990 názov Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého v Brne na Vojenskú akadémiu v Brne.

Týmto rozkazom upravujem znenie Rozkazu prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980.

Havel v. r.