Opatrenie č. p1/c27/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanov (fyzickým osobám)

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.04.1990