Uznesenie č. p1/c25/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 1. marca 1990

o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia určuje v súlade s § 6 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia, že na území českej republiky sa bude voliť 101 poslancov Snemovne ľudu a na území Slovenskej republiky sa bude voliť 49 poslancov Snemovne ľudu.

Dubček v. r.