Oznámenie č. r1/c21/1990 Zb.Oznámenie

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990

OZNÁMENIE

Redakcia Zbierky zákonov, š. p. SEVT Praha a tlačiareň Federálneho ministerstva vnútra oznamujú:

Vzhľadom na veľký počet schválených zákonov a ďalších právnych predpisov sa budú na výrobe Zbierky zákonov od 1. mája 1990 podieľať popri tlačiarni Federálneho ministerstva vnútra aj novinárske závody Mír v Prahe. Rozdelením výroby z dôvodov jej urýchlenia môže dôjsť k tomu, že jednotlivé čiastky Zbierky zákonov sa ku svojmu odberateľovi nedostanú v chronologickom poradí.
Veríme, že uvedené opatrenie príjmu odberatelia Zbierky zákonov s pochopením.