REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, v českom i slovenskom vydaní

V § 16 ods. 2 písm. b) má byť namiesto slova „vyžádá" správne slovo „vyžádat".

§ 19 ods. 1 správne znie:

(1) Krajská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny do 55 dnů přede dnem voleb.".

Označenie prílohy správne znie: „Příloha k zákonu č. 54/1990 Sb.".

Redakcia