Uznesenie č. o1/c18/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

Čiastka 18/1990
Platnosť od 16.03.1990

Pôvodný predpis

16.03.1990