Uznesenie č. p1/c12/1990 Zb.Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 12/1990
Platnosť od 05.03.1990