Rozhodnutie č. p1/c10/1990 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo 16. februára 1990

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990