Rozhodnutie č. p1/c10/1990 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo 16. februára 1990

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990

ROZHODNUTIE

prezidenta

Československej socialistickej republiky

o amnestii zo 16. februára 1990

V záujme posilnenia záruk demokracie, verejného pokoja a poriadku využívam právo dané mi Ústavou a vyhlasujem túto

amnestiu:

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a pokiaľ sa začalo aby sa zastavilo trestné stíhanie a aby sa neuskutočnilo konanie o prečine proti osobám, ktoré

a) si bez povolenia obstarali alebo prechovávajú zbraň hromadne účinnú alebo súčiastky, ktoré sú na použitie takej zbrane nevyhnutne potrebné, alebo hromadili a obstarávali si zbrane, strelivo, alebo výbušniny a dopustili sa tak trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 tr. zák.,

b) si bez povolenia vyrobili, obstarali alebo prechovávajú strelnú zbraň a dopustili sa tak prečinu podľa § 6 písm. b) zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch,

ak také zbrane, súčiastky, strelivo alebo výbušniny samy dobrovoľne odovzdali po 1. januári 1990 alebo tak urobia do 1. marca 1990.

V. Havel v. r.