Zákon č. 96/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Účinnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.