Zákon č. 93/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících sa působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 30.03.1990

OBSAH