Zákon č. 89/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do31.12.1997
Účinnosť od 01.06.1990 do31.12.1997
Zrušený 383/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1990 - 31.12.1997

Pôvodný predpis

29.03.1990