Zákon č. 82/1990 Zb.Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1990

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1990