Zákon č. 594/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

594

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1990

o státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou
&nbsp 182 609 900 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou
&nbsp 181 509 900 000 Kčs
(příloha č. 1). &nbsp

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí

dotace celkem ve výši 17 755 700 000 Kčs,
z toho účelové dotace ve výši 9 470 200 000 Kčs

(příloha č. 2).

(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 4.

§ 2

Podíl státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto

a) podíl na celostátním výnosu daně z obratu ve výši 40 %,

b) podíl na celostátním výnosu odvodů ze zisku ve výši 40 %,

c) podíl na celostátním výnosu zemědělské daně ze zisku ve výši 40 %.

§ 3

(1) Okresní úřady se pro vyrovnání svých rozpočtů a rozpočtů obcí v roce 1991 podílejí na výnosu příjmů státního rozpočtu republiky v okresech, a to

a) daně ze mzdy,

b) odvodu z objemu mezd,

c) zemědělské daně z objemu mezd a odměn.

(2) Výše procentních podílů pro jednotlivé okresní úřady se stanoví v příloze č. 3.

§ 4

Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu republiky v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu republiky.


§ 5

Zrušují se

1. § 9 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, s platností pro území České republiky,

2. vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 75/1985 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha 01

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č. 594/1990 Sb.

Celkový přehled
státního rozpočtu České republiky

&nbsp PŘÍJMY v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky 146,700,702
v tom: z hospodářství 72,678,094
&nbsp z vědy a techniky 337,262
&nbsp z peněžních a technických služeb 6,882,534
&nbsp ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 4,784,812
&nbsp z bezpečnosti a vězeňství 298,000
&nbsp daň z obratu 61,720,000
Daně od obyvatelstva a poplatky 35,601,200
Ostatní příjmy 307,998
ÚHRN 182,609,900
&nbsp &nbsp
&nbsp VÝDAJE v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací 163,754,200
v tom: na hospodářství 33,942,328
&nbsp na vědu a techniku 4,644,799
&nbsp na peněžní a technické služby 5,463,269
&nbsp na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 111,561,562
&nbsp na bezpečnost a vězeňství 5,821,000
&nbsp na správu 2,321,242
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí 17,755,700
ÚHRN 181,509,900

Příloha 02

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č. 594/1991 Sb.

Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání
rozpočtů okresních úřadů a obcí

v mil. Kčs
OKRES Dotace celkem z toho účelové dotace:
na jmenovité stavby na dokončení KBV
Benešov 122,5 &nbsp 65,3
Beroun 68,3 &nbsp 8,5
Blansko 121,1 &nbsp 64,0
Brno -venkov 131,6 &nbsp 68,3
Bruntál 164,7 &nbsp 80,0
Břeclav 162,9 65,0 34,8
Česká Lípa 201,7 &nbsp 131,7
České Budějovice 280,9 &nbsp 181,0
Český Krumlov 91,9 4,0 30,9
Děčín 279,7 44,1 138,3
Domažlice 85,4 &nbsp 41,7
Frýdek - Místek 232,0 &nbsp 106,7
Havlíčkův Brod 92,0 &nbsp 40,3
Hodonín 139,6 &nbsp 50,9
Hradec Králové 163,0 &nbsp 97,3
Cheb 158,9 &nbsp 79,5
Chomutov 340,4 41,6 42,1
Chrudim 102,9 &nbsp 60,0
Jablonec n. N. 150,5 44,3 70,6
Jičín 107,0 &nbsp 26,0
Jihlava 195,9 62,0 50,0
Jindřichův Hradec 126,9 &nbsp 50,1
Karlovy Vary 230,2 78,0 82,5
Karviná - N. Město 431,4 36,4 163,9
Kladno 176,4 &nbsp 92,9
Klatovy 94,1 &nbsp 60,0
Kolín 121,8 &nbsp 46,8
Kroměříž 164,7 &nbsp 70,7
Kutná Hora 92,3 &nbsp 25,0
Liberec 157,7 &nbsp 99,5
Litoměřice 195,1 69,3 44,9
Louny 144,1 &nbsp 61,9
Mělník 103,5 &nbsp 49,6
Mladá Boleslav 150,3 &nbsp 65,5
Most 157,4 &nbsp 97,5
Náchod 88,9 &nbsp 41,8
Nový Jičín 187,1 &nbsp 84,3
Nymburk 87,0 &nbsp 31,2
Olomouc 274,8 &nbsp 115,3
Opava 149,4 &nbsp 45,9
Pardubice 189,0 &nbsp 111,2
Pelhřimov 152,8 &nbsp 64,1
Písek 95,0 &nbsp 56,2
Plzeň - jih 85,3 &nbsp 23,4
Plzeň - sever 93,8 &nbsp 43,4
Prachatice 140,8 25,0 40,4
Praha - východ 91,2 &nbsp 33,9
Praha - západ 64,4 &nbsp 18,0
Prostějov 170,9 45,0 37,1
Přerov 153,8 &nbsp 56,4
Příbram 126,2 &nbsp 60,6
Rakovník 73,8 &nbsp 13,0
Rokycany 82,1 &nbsp 43,9
Rychnov n. Kněžnou 126,2 &nbsp 54,8
Semily 118,9 20,0 35,3
Sokolov 171,9 39,0 67,0
Strakonice 85,9 &nbsp 43,9
Svitavy 123,3 &nbsp 47,8
Šumperk 152,0 &nbsp 35,4
Tachov 118,9 &nbsp 60,6
Tábor 138,8 &nbsp 59,7
Teplice 367,5 66,2 157,5
Trutnov 165,1 &nbsp 90,1
Třebíč 151,3 &nbsp 61,4
Uherské Hradiště 172,9 &nbsp 77,3
Ústí n. Orlicí 118,8 &nbsp 57,0
Vsetín 182,3 &nbsp 61,0
Vyškov 94,6 &nbsp 46,9
Zlín 360,7 109,2 117,8
Znojmo 112,5 &nbsp 50,8
Žďár n. Sázavou 107,3 &nbsp 48,8
Ústí n. Labem 204,8 &nbsp 118,7
Brno - město 482,4 &nbsp 248,0
Ostrava - město 549,7 91,1 280,6
Plzeň - město 228,9 &nbsp 150,0
Magistrát hl. m. Prahy 4,434,8 1,388,0 1,872,8
Rezerva 941,1 &nbsp &nbsp
Celkem 17,755,7 2,228,2 7,242,0

Příloha 03

Příloha č. 3 k zákonu České národní rady č. 594/1990 Sb.

Podíly okresních úřadů na vybraných příjmech státního rozpočtu republiky
pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí

OKRES Podíl na příjmech (v %)
Benešov 55
Beroun 50
Blansko 45
Brno - venkov 45
Bruntál 45
Břeclav 50
Česká Lípa 55
České Budějovice 35
Český Krumlov 55
Děčín 70
Domažlice 65
Frýdek - Místek 40
Havlíčkův Brod 60
Hodonín 45
Hradec Králové 30
Cheb 80
Chomutov 80
Chrudim 40
Jablonec n. N. 30
Jičín 60
Jihlava 60
Jindřichův Hradec 60
Karlovy Vary 65
Karviná - N. Město 65
Kladno 30
Klatovy 65
Kolín 60
Kroměříž 60
Kutná Hora 60
Liberec 45
Litoměřice 65
Louny 65
Mělník 65
Mladá Boleslav 80
Most 45
Náchod 45
Nový Jičín 40
Nymburk 65
Olomouc 25
Opava 65
Pardubice 35
Pelhřimov 65
Písek 60
Plzeň - jih 45
Plzeň - sever 45
Prachatice 80
Praha - východ 45
Praha - západ 30
Prostějov 45
Přerov 50
Příbram 60
Rakovník 75
Rokycany 55
Rychnov n. Kněžnou 75
Semily 45
Sokolov 45
Strakonice 55
Svitavy 50
Šumperk 50
Tachov 55
Tábor 50
Teplice 70
Trutnov 45
Třebíč 65
Uherské Hradiště 55
Ústí n. Orlicí 45
Vsetín 30
Vyškov 60
Zlín 25
Znojmo 65
Žďár n. Sázavou 55
Ústí n. Labem 45
Brno - město 30
Ostrava - město 20
Plzeň - město 25
Magistrát hl. m. Prahy 38

Příloha 04

Příloha č. 4 k zákonu České národní rady č. 594/1990 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

v tis. Kčs

v tis. Kčs
Kapitoly Rozpočtové organizace Příspěvkové a podobné organizace Hospodářské organizace Výdaje celkem
neinvestiční výdaje investiční výdaje Příspěvek na Dotace
provoz investice investiční neinvestiční
Kancelář ČNR 63,486 26,315 200 &nbsp &nbsp &nbsp 90,001
Úřad vlády ČR 53,000 5,500 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 58,500
Min. pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR 135,602 10,000 955 &nbsp &nbsp &nbsp 146,557
Min. financí ČR 687,767 80,160 50 &nbsp &nbsp &nbsp 767,977
Min. práce a sociálních věcí ČR 71,525,060 50,000 196 &nbsp &nbsp &nbsp 71,575,256
Min. vnitra ČR 8,293,053 2,761,400 &nbsp &nbsp &nbsp 2,997,000 14,051,453
Min. životního prostředí ČR 987,707 85,000 62,990 &nbsp &nbsp &nbsp 1,135,697
Min. pro správu národ. majetku a jeho privatizaci ČR 5,931 1,000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 6,931
Min. průmyslu ČR 926,244 18,400 42,830 1,000 27,300 350,000 1,365,774
Min. zemědělství ČR 2,520,708 230,000 117,311 62,000 2,231,700 9,675,200 14,836,919
Min. obchodu a cest. ruchu ČR 45,952 2,500 622 2,500 &nbsp &nbsp 51,574
Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR 3,571,241 403,000 236,361 30,000 &nbsp &nbsp 4,240,602
Min. kultury ČR 292,131 30,000 935,082 876,181 &nbsp &nbsp 2,133,394
Min. zdravotnictví ČR 7,974,211*) 2,045,600 13,550 &nbsp 162,000 &nbsp 10,195,361
Min. spravedlnosti ČR 1,303,118 153,000 456 &nbsp &nbsp &nbsp 1,456,574
Český statistický úřad 154,381 11,000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 165,381
Český úřad geodet. a kartograf. 252,416 800 1,000 13,400 &nbsp &nbsp 267,616
Český báňský úřad 17,062 6,000 250 &nbsp &nbsp &nbsp 23,312
Český úřad bezpečnosti práce 37,698 1,000 3 &nbsp &nbsp &nbsp 38,701
Státní arbitráž ČR 14,039 1,000 50 &nbsp &nbsp &nbsp 15,089
Min. státní kontroly ČR 10,950 1,000 60 &nbsp &nbsp &nbsp 12,010
Generální prokuratura ČR 135,466 10,000 100 &nbsp &nbsp &nbsp 145,566
Československá akademie věd 1,135,986 345,800 35,197 &nbsp &nbsp &nbsp 1,516,983
Čs. rozhlas &nbsp &nbsp 278,502 153,000 &nbsp &nbsp 431,502
Čs. televize 11,020 1,000 376,749 &nbsp &nbsp &nbsp 388,769
Všeobecná pokladní správa 36,633,212 1,064,244 689,245 &nbsp &nbsp 250,000 38,636,701
CELKEM 136,787,44 7,343,719 2,791,759 1,138,081 2,421,000 13,272,200 163,754,200

@POZ1 = *) včetně prostředků účelově určených pro léčení dětí v ekologicky postižených oblastech České republiky ve výši 200 847 tis. Kčs