Oznámenie č. 591/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Čiastka 99/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.10.1991
Zrušený 420/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

591

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce a § 56 ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 156/1969 Zb. a zákona č. 196/1988 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 8. novembra 1990 č. 5272/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na sudcov z povolania Najvyššieho súdu v Slovenskej republike.

Upravujú sa ním sadzby základných a funkčných platov, platov za riadiacu činnosť, ako i podmienky pre priznávanie osobných príplatkov. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a na Najvyššom súde Slovenskej republiky.