Oznámenie č. 59/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť oznámením v Zbierke zákonov.