Zákon č. 566/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu

Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.12.1990