Vyhláška č. 551/1990 Zb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.12.1990 Aktuálne znenie