Nariadenie vlády č. 549/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do23.07.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do23.07.1996
Zrušený 222/1996 Z. z.

549

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1990

o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:


§ 1

Sídla školských správ a určenie druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do pôsobnosti jednotlivých školských správ, ustanovuje príloha tohto nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb.

Pre účely tohto nariadenia vlády Slovenskej republiky sú školy a školské zariadenia rozdelené do troch skupín:

a) základné umelecké školy, stredné školy, materské, základné a osobitné školy pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých; materské, základné a osobitné školy pre žiakov s chybami reči, špeciálne stredné školy a odborné učilištia, pomocné školy, zariadenia pre záujmové štúdium okrem ľudovej školy jazykov, domovy mládeže, školské zariadenia na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, školské hospodárstva pri stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách, školské výpočtové strediská,

b) školské jedálne a jedálne v internátnych zariadeniach ktoré sú súčasťami škôl a školských zariadení uvedených pod písmenom a),

c) ostatné školy a školské zariadenia

Školská správa Sídlo školskej správy Okruh škôl a školských zariadení patriacich do pôsobnosti školskej správy
Bratislava I. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestskej časti Staré Mesto
Bratislava II. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Ružinov (aj v k. ú. Nivy, Trnávka), Vrakuňa, Podunajské Biskupice
Bratislava III. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Nové Mesto (aj v k. ú. Vinohrady, Rača, Vajnory)
Bratislava IV. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava V. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo
Bratislava VI. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlom v Bratislave
Bratislava VII. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlom v okresoch Bratislava-vidiek, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trenčín, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany
Bratislava VIII. Bratislava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Bratislava-vidiek
Trnava Trnava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trnava
Dunajská Streda Dunajská Streda školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Dunajská Streda
Galanta Galanta školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Galanta
Senica Senica školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Senica
Trenčín Trenčín školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trenčín
Nitra Nitra školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Nitra
Komárno Komárno školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Komárno
Levice Levice školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Levice
Nové Zámky Nové Zámky školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Nové Zámky
Topoľčany Topoľčany školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Topoľčany
Prievidza Prievidza školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Prievidza
Žilina Žilina školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Žilina
Čadca Čadca školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Čadca
Dolný Kubín Dolný Kubín školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Liptovský Mikuláš
Martin Martin školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Martin
Považská Bystrica Považská Bystrica školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Považská Bystrica
Banská Bystrica I. Banská Bystrica školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Banská Bystrica
Banská Bystrica II. Banská Bystrica školy a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlami v okresoch Prievidza, Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Zvolen
Lučenec Lučenec školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Lučenec
Rimavská Sobota Rimavská Sobota školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Rimavská Sobota
Žiar n. Hronom Žiar n. Hronom školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Žiar nad Hronom
Veľký Krtíš Veľký Krtíš školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Veľký Krtíš
Zvolen Zvolen školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Zvolen
Košice I. Košice školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Košice
Košice II. Košice školy a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlami v okresoch Košice, Košice - vidiek, Poprad, Starý Smokovec, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Michalovce, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou
Košice III. Košice školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Košice-vidiek
Poprad Poprad školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okresoch Poprad a Starý Smokovec
Rožňava Rožňava školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Rožňava
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Spišská Nová Ves
Trebišov Trebišov školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trebišov
Prešov Prešov školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Prešov
Bardejov Bardejov školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Bardejov
Humenné Humenné školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Humenné
Michalovce Michalovce školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Michalovce
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Stará Ľubovňa
Svidník Svidník školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Svidník
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou školy a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Vranov nad Topľou