Nariadenie vlády č. 548/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do23.07.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do23.07.1996
Zrušený 222/1996 Z. z.

548

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1990,

ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy nariaďuje:


§ 1

Okresné úrady sa zriaďujú v obciach, ktoré sú podľa osobitných predpisov1) sídlami okresov.

§ 2

Sídlami obvodných úradov v jednotlivých okresoch sú obce uvedené v prílohe tohto nariadenia vlády.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 548/1990 Zb.

Sídla obvodných úradov v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky

1 . V okrese Banská Bystrica - Banská Bystrica
&nbsp &nbsp Brezno
2. V okrese Bardejov - Bardejov
&nbsp &nbsp Giraltovce
3. V okrese Bratislava - Bratislava I
&nbsp &nbsp Bratislava II
&nbsp &nbsp Bratislava III
&nbsp &nbsp Bratislava IV
&nbsp &nbsp Bratislava V
4. V okrese Bratislava-vidiek - Malacky
&nbsp &nbsp Modra
&nbsp &nbsp Pezinok
&nbsp &nbsp Senec
&nbsp &nbsp Stupava
5. V okrese Čadca - Čadca
&nbsp &nbsp Kysucké Nové Mesto
&nbsp &nbsp Turzovka
6. V okrese Dolný Kubín - Dolný Kubín
&nbsp &nbsp Námestovo
&nbsp &nbsp Trstená
&nbsp &nbsp Tvrdošín
7. V okrese Dunajská Streda - Dunajská Streda
&nbsp &nbsp Šamorín
&nbsp &nbsp Veľký Meder
8. V okrese Galanta - Galanta
&nbsp &nbsp Sereď
&nbsp &nbsp Sládkovičovo
&nbsp &nbsp Šaľa
9. V okrese Humenné - Humenné
&nbsp &nbsp Medzilaborce
&nbsp &nbsp Snina
10. V okrese Komárno - Hurbanovo
&nbsp &nbsp Kolárovo
&nbsp &nbsp Komárno
11 . V okrese Košice - Košice I
&nbsp &nbsp Košice II
&nbsp &nbsp Košice III
&nbsp &nbsp Košice IV
&nbsp &nbsp Košice V
12. V okrese Košice-vidiek - Bidovce
&nbsp &nbsp Čaňa
&nbsp &nbsp Moldava nad Bodvou
13. V okrese Levice - Levice
&nbsp &nbsp Šahy
&nbsp &nbsp Želiezovce
14. V okrese Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok
&nbsp &nbsp Liptovský Mikuláš
&nbsp &nbsp Ružomberok
15. V okrese Lučenec - Fiľakovo
&nbsp &nbsp Lučenec
&nbsp &nbsp Poltár
16. V okrese Martin - Martin
&nbsp &nbsp Turčianske Teplice
17. V okrese Michalovce - Michalovce
&nbsp &nbsp Sobrance
18. V okrese Nitra - Nitra
&nbsp &nbsp Vráble
&nbsp &nbsp Zlaté Moravce
19. V okrese Nové Zámky - Nové Zámky
&nbsp &nbsp Štúrovo
&nbsp &nbsp Šurany
20. V okrese Poprad - Kežmarok
&nbsp &nbsp Poprad
&nbsp &nbsp Spišská Stará Ves
&nbsp &nbsp Starý Smokovec
&nbsp &nbsp Svit
21. V okrese Považská Bystrica - Dubnica nad Váhom
&nbsp &nbsp Ilava
&nbsp &nbsp Považská Bystrica
&nbsp &nbsp Púchov
22. V okrese Prešov - Lipany
&nbsp &nbsp Prešov
&nbsp &nbsp Sabinov
23. V okrese Prievidza - Handlová
&nbsp &nbsp Nováky
&nbsp &nbsp Prievidza
24. V okrese Rimavská Sobota - Hnúšťa
&nbsp &nbsp Rimavská Sobota
&nbsp &nbsp Tornaľa
25. V okrese Rožňava - Dobšiná
&nbsp &nbsp Plešivec
&nbsp &nbsp Revúca
&nbsp &nbsp Rožňava
26. V okrese Senica - Holíč
&nbsp &nbsp Myjava
&nbsp &nbsp Senica
&nbsp &nbsp Skalica
27. V okrese Spišská Nová Ves - Gelnica
&nbsp &nbsp Krompachy
&nbsp &nbsp Levoča
&nbsp &nbsp Spišská Nová Ves
28. V okrese Stará Ľubovňa - Stará Ľubovňa
29. V okrese Svidník - Stropkov
&nbsp &nbsp Svidník
30. V okrese Topoľčany - Bánovce nad
&nbsp &nbsp Bebravou
&nbsp &nbsp Partizánske
&nbsp &nbsp Topoľčany
31. V okrese Trebišov - Kráľovský Chlmec
&nbsp &nbsp Sečovce
&nbsp &nbsp Trebišov
&nbsp &nbsp Veľké Kapušany
32. V okrese Trenčín - Nové Mesto nad
&nbsp &nbsp Váhom
&nbsp &nbsp Trenčín
&nbsp &nbsp Stará Turá
33. V okrese Trnava - Hlohovec
&nbsp &nbsp Piešťany
&nbsp &nbsp Trnava
34. V okrese Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
35. V okrese Vranov nad Topľou &nbsp Hanušovce nad Topľou
&nbsp &nbsp Vranov nad Topľou
36. V okrese Zvolen - Detva
&nbsp &nbsp Krupina
&nbsp &nbsp Zvolen
37. V okrese Žiar nad Hronom - Banská Štiavnica
&nbsp &nbsp Kremnica
&nbsp &nbsp Nová Baňa
&nbsp &nbsp Žarnovica
&nbsp &nbsp Žiar nad Hronom
38. V okrese Žilina - Bytča
&nbsp &nbsp Rajec
&nbsp &nbsp Žilina

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.