Nariadenie vlády č. 520/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Účinnosť od 26.01.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.01.1991 Aktuálne znenie