Nariadenie vlády č. 519/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1991
Zrušený 525/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.12.1991