Oznámenie č. 509/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Upravenej dodatkovej dohody o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom podpisu.

509

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 20. septembra 1990 bola vo Viedni podpísaná Upravená dodatková dohoda o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom podpisu.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Česko-slovenskej komisii pre atómovú energiu.