Vyhláška č. 482/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do29.09.2000
Účinnosť od 01.12.1990 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

482

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 18. novembra 1990

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Bohuslava Martinů sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pod ním vo dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince.

(2) Na rube stokorunáka je portrét Bohuslava Martinů. Jeho meno „BOHUSLAV MARTINŮ“ je v opise vľavo. Vpravo od portrétu je husľový kľúč a pod ním vo dvoch riadkoch letopočty „1890 – 1990“. Autorom návrhu stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kolář. Iniciálky jeho mena „LK“ sú vpravo od portrétu pod letopočtami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1990.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02