Oznámenie č. 466/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov

Čiastka 77/1990
Platnosť od 12.11.1990 do31.03.2002
Účinnosť do 31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.