Vyhláška č. 449/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do30.06.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do30.06.1991
Zrušený 262/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1990 - 30.06.1991