Vyhláška č. 430/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990 do29.11.1990
Účinnosť od 25.10.1990 do29.11.1990
Zrušený 480/1990 Zb.