Zákon č. 425/1990 Zb.Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Čiastka 72/1990
Platnosť od 24.10.1990
Účinnosť od 24.11.1990
Redakčná poznámka

Ustanovení § 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.