Vyhláška č. 423/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1990 - 28.02.1994