Nariadenie vlády č. 422/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii

(v znení č. 131/1994 Z. z., 7/1995 Z. z.)

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 16.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.