Zákon č. 404/1990 Zb.Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Zrušený 37/1994 Z. z.