Vyhláška č. 40/1990 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990
Účinnosť od 01.03.1990

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

ze dne 15. února 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (úplné znění č. 142/1988 Sb.), k provedení § 5 zákona:


Čl. 1

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistikcé republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, se m ení takto:

1. § 2 odst. 2 písm. d) zní:

d) stavebniny, hutní materiály a průmyslové zboží uvedené v písmenech d, f, g, a h) Seznamu nakupované organizacemi bytového hospodářství, národními výbory a bytovými družstvy za účelen údržby bytového fondu, dále národními výbory, školskými, zdravotnickými organizacemi a zařízeními sociální péče, Československou akademií věd a výzkumnými ústavy.“.

2. Seznam druhů zboží zakázaného prodávat organizacím, který je nedílnou součástí této vyhlášky, zní:

„Seznam druhů zboží zakázaného prodávat organizacím

a) nové osobní a dodávkové automobily;

b) veškeré nepotravinářské spotřební zboží dovezené z nesocialistických států a Jugoslávie kromě balzového dřeva, sportovních potřeb, sportovního oblečení a sportovní obuvi pro vrcholový sport a kluby s péčí o sportovně talentovanou mládež;

c) jízdní kola s měničem převodů čs. výroby a typu Cross, Trial, šicí stroje Elna a všechny šicí stroje dovážené z NDR;

d) mrazničky;

e) přenosné televizní příjímače pro barevný příjem;

f) vany, zdravotní armatury a náhradní díly k nim, príslušenství k vanám a umyvadlům;

g) článkové a deskové radiátory, ocelové nosiče I a U, pozinkované plechy a tenkostěnné ocelové profily;

h) cement a mleté vápno v období března až září, dlaždice terazzo, keramické obkládačky, jehličnaté řezivo, těžké izolační pásy a pálená ražená krytina, keramické dlaždice, zdící materiály pálené a nepálené, osinkocementová krytina hladká, stropní desky Hurdis, schodišťové dílce, trouby kameninové kanalizační, dřevěné dveře, dřevěná okna.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1990.


Ministryně:

Ing. Štěpová CSc. v. r.