Zákon č. 378/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990 do30.04.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do30.04.1993
Zrušený 93/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 30.04.1993

Pôvodný predpis

20.09.1990