Oznámenie č. 366/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike

Čiastka 58/1990
Platnosť od 30.08.1990 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

366

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

vydalo na základe § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborovým zväzom pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 31. 7. 1990 č. 352/1990, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike.

Tento výnos sa vzťahuje na štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike.

Ustanovuje sa ním postup a hranice rozpätia určenia platov štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Bol zaslaný listom všetkým krajským štátnym arbitrážam v Slovenskej republike.

Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Štátnej arbitráži Slovenskej republiky.