Oznámenie č. 336/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15.08.1990 do31.12.1991
Zrušený 538/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

336

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

vydalo na základe § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborovým zväzom pracovníkov štátnych orgánov a organizácií výnos z 31. 7. 1990 č. 351/1990, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike.

Tento výnos sa vzťahuje na prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry krajských a okresných prokuratúr a na právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike.

Ustanovuje sa ním postup a hranice rozpätia určenia platov prokurátorov, vyšetrovateľov a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bol zaslaný listom všetkým krajským a okresným prokuratúram v Slovenskej republike. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, na krajských a okresných prokuratúrach v Slovenskej republike.