Oznámenie č. 320/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.

320

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a príslušnými odborovými orgánmi výnos z 19. júla 1990 č. 22-20808-5145 o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke.

Výnos upravuje odmeňovanie odborných pracovníkov Agrobanky a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banky a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banky. Nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí, Ministerstve práce a sociálnych vecí Českej republiky a Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.