Opatrenie č. 305/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Účinnosť od 20.07.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.1990 Aktuálne znenie