Zákon č. 300/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 19.07.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.07.1990 Aktuálne znenie