Vyhláška č. 3/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1990 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

08.01.1990