Ústavný zákon č. 295/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 19.07.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.07.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.07.1990