Nariadenie vlády č. 258/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do28.11.1991
Účinnosť od 01.07.1990 do28.11.1991
Zrušený 464/1991 Zb.

OBSAH