Nariadenie vlády č. 256/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 29.06.1990 do31.12.1991

256

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 4. mája 1990,

ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti1) česko-slovenskými osobami spočívajúcej vo vývoze alebo dovoze vecí a v ďalších činnostiach uvedených v prílohe sa vyžaduje povolenie.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.


Príloha nariadenia vlády č. 256/1990 Zb.

I. Položky vecí, na ktorých vývoz sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť

JKPOV Číslo colného sadzobníka Názov položky
001 1-7 100 1-8 Obilniny spolu
011 3 1210 Chmeľ
021 1-8 0801-10 Čerstvé ovocie
024 1-8 0702-9 Čerstvá zelenina
033 72, 73, 74 5101 Ovčia vlna surová, jemná, stredná, hrubá
052 11-4 4403 Priemyselné ihličnaté výrezy a stlpovina
052: L8-9 4403 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté
052 21-5 4403 Priemyselné listnaté výrezy
052 28-9 4403 Vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté
101 1 2701 Čierne uhlie energetické
101 2 27011 Čierne uhlie koksovateľné
102 2702100 Hnedé uhlie
107 1-2 2704005 Koks z banských a hutníckych koksární
108 1-2 2711117, 2711214 Zemný plyn včítane skvapalneného
111 112 2710005 Automobilový benzín
111 120 2710005 Petroleje
111 131 2710005 Motorový a vykurovacia nafta
111 511 2710005 Ľahký vykurovací olej
111 521 2710005 Ťažký vykurovací olej
117 2716003 Elektrická energia
122 1-3 7204 Oceľové odpady a zlomková liatina vč. pretavených
124 7202 Ferozliatiny
126, 131-139 7207-17, 7218-23 Valcovaný materiál
151-154 7224-29, 7302100
141-146 7304-6 Rúrky
175 11 7902000, 26201 Odpady zo zinku
175 16 7802005, 2620201 Odpady z olova vč. úletov
175 24 7404000, 2620308 Odpady z medi
181 1 7901, 7903 Zinok technickej čistoty
181 3 8001, 8003, 8005206 Cín technickej čistoty
181 6 7801, 7803001, 7804202 Olovo technickej čistoty
0182 3 7502, 7504004, 7508000 Nikel technickej čistoty
182 4 7402007, 7403, 7405006, 7406 Meď technickej čistoty
184 3 7601-8 Hliník technickej čistoty,
194 7601-8 hutnícke výrobky z hliníka
201 43 7601-8 a druhovýrobky
185 4 7106 Striebro technickej čistoty a odpady
185 8 7108 Zlato technickej čistoty a odpady
192 1-8 7505-7 Hutnícke výrobky z niklu
196-7 7407-9, 7411 Hutnícke výrobky z medi a ich zliatin
212 113 2801108 Chlór
212 231 2818 Oxid hlininý
212 314 2809206 Kyselina fosforečná
212 431 2814 Amoniak
214 115 2836203 Uhličitan sodný kalcinovaný
222 153 2925117, 2905418, 2905442 Umelé sladidla
222 523 2918145 Kyselina citrónová
246 1,2,6,7,9 3208,3209,3210,3215113,3215193 Náterové hmoty a tlačové farby
254 22-3 3702316, 3702511, 3702529 Farebné fotofilmy
257 4 3402 Saponátové pracie prostriedky
258 51 3306 Zubné pasty
261-264 3003, 3004 Lieky
271 200, 231, 252 4002 Syntetické kaučuky
273 714 4015118 Chirurgické rukavice
273 72 4014103 Pánske ochrany
274 4011, 4012 Pneumatiky
281 110 54033 VŠ textilný hodváb
282 230 5503205 PES striž
284 1 3918106 Dlážkové krytiny PVC
341 11,21,31,41 8544 Káble z medi vč. zvyškov
359 8501 Elektromotory (otáčavé stroje)
444 1 8703 Osobné automobily
451 1 8711101 Malé motocykle
484 12 8403104 Plynové kotly do 50 kW
484 5 7322119, 7322194, 7322909 Radiátory pre ústredné kúrenie
541 122-3 8516600, 7321139 Elektrické šporáky a šporáky na tuhé palivá
541 413 7321830 Kachle
542 1 8418306, 8418403 Mrazničky
542 4 8451401 Automatické práčky
545 9303-5 Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
546 9306, 3601-6 Strelivo a pyrotechnické výrobky
552 212 7324219, 7324294 Smaltované vane
557 24 9403205 Kovové kuchynské skrinky
581 1 2507005 Kaolíny
581 4 2519101 Magnezit
585 2 2523213, 2523299, 2523302, 2523906 Cement
597 3-6 6907, 6908 Obkladačky, dlaždice
605 1 4407105 Ihličnaté rezivo neopracované
605 5 4407911, 4407920, 4407997 Listnaté rezivo neopracované
611 1 4418107 Celodrevené okná
611 6, 7 4418204 Drevené dvere
615 24 9403400, 9403604 Drevené skrinky sektorové
616 34 9603212 Zubné kefky
621 1 4702000 Celulóza
621 611 4707907 Zberový papier
622 111 4801008 Novinový papier
627 53 4818105 Toaletný papier
634 1 7003-5 Ploché sklo plavené, ťahané a liate
635 7010 Obalové sklo
651 5201004, 5203007 Bavlna
652 1-5, 8 5205, 5206 Bavlnárska priadza
655 8 5601100 Hygienické vložky
661 11 5301 Trepaný ľan (tex. 7 a vyšší)
682 1 5107 Vlnená priadza česaná
697 4, 6 5701-5705 Koberce a iné textilné dlážkové krytiny
706 1 6115195, 6115926 Pančuchový bavlnený tovar
714 1 6302211, 6302319 Posteľná bielizeň bavlnená
721 220 4104-7 Obuvnícke usne povrchové
751 5 0713 Strukoviny
752 2 1107 Slad
753 3 1701 Rafinovaný cukor
758 3 0904-0910 Korenie, koreninové zmesi a prísady
764 12-4 0201-4 Mäso v jatočnej úprave
764 183 4103904 Surové kože bravčové
764 187 4101 Surové kože hovädzie
764 2, 4, 7 0201-3, 1601-2 Výsekové mäsa, mäsové výrobky vč. konzerv
767 3 0406 Syry
767 41 0405 Maslo
767 7 0402 Sušené a kondenzované mlieko
771 34 2103206 Paradajkový pretlak a kečupy
772 1-7 1902 Cestoviny
774 1905 Trvanlivé pečivo (bez obmedzenia piškóty)
794 1 2201101, 2202107 Minerálne vody
Vývoz špeciálneho materiálu a technickej pomoci na účely obrany a bezpečnosti podľa vymedzenia Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí
Vývoz starožitností a iných vecí kultúrnej hodnoty podľa vymedzenia Ministerstvom kultúry Českej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

II. Položky vecí, na ktorých dovoz sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť

JKPOV Číslo colného sadzobníka Názov položky
105 1 2709 Ropa
108 1-2 2711117, 2711214 Zemný plyn vč. skvapalneného
545 9303-5 Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
546 9306, 3601-6 Strelivo a pyrotechnické výrobky
Dovoz špeciálneho materiálu a technickej pomoci na účely obrany a bezpečnosti podľa vymedzenia Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.