Opatrenie č. 249/1990 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 18.06.1990

OBSAH

249

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990,

kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. 1

Zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady se mění takto:

1. § 1 odst. 3 se vypouští.

2. § 2 odst. 1 se vypouští.

V § 2 odst. 2 se vypouští označení odstavce.

3. § 38 odst. 1 zní:

(1) Česká národní rada zřizuje ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor a další výbory pro jednotlivé úseky státní, hospodářské a sociální politiky; výbory jsou ze své činnosti odpovědny České národní radě.“.

4. § 39 odsat. 2 písm. b) se vypouští.

5. § 41 se vypouští.

6. § 42 se vypouští.

7. § 43 se vypouští.

8. § 60 odst. 5 zní:

(5) Politický, ekonomický a právní rozbor obsahuje též způsob přípravy zásad zákona.“.

9. § 96 se vypouští.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.